|
De certificatie van onze operatiezalen
Brussels Eye Doctors > Onze certificaties > De certificatie van onze operatiezalen

De certificatie van onze operatiezalen

De operatiezaal vormt het hart van een chirurgisch centrum en dit ongeacht de soort chirurgie die er uitgevoerd wordt. In die kern ontplooit zich een maximum aan wetenschap en technologie. Daar moeten dus ook de meest strikte normen gehanteerd worden.

Brussels Eye Doctors beschikt over 2 operatiezalen: een eerste die gewijd is aan laserchirurgie en een tweede operatiezaal die gewijd is aan intra-oculaire chirurgie.

Voor beide operatiezalen beschikt Brussels Eye Doctors, bovenop het ISO 9001 certificaat, over een erkenningscertificaat als conform extramuraal oogheelkundig centrum.

In de regio Brussel is Brussels Eye Doctors het enige extramurale centrum dat over deze certificatie beschikt.

Wat houdt het erkenningscertificaat extramuraal oogheelkundig centrum in?

Dit certificaat garandeert de conformiteit van de extramurale operatiezalen ten aanzien van de voorbepaalde normen van het certificerend organisme: de Belgische Werkgroep voor Extramurale Oogheelkunde, die opgezet is geworden onder hoede van de BSCRS (Belgian Society of Cataract and Refractive Surgeons), BBO-UPBMO (Belgische Beroepsvereniging van Oogheelkundigen) en SOOS (Oftalmologisch Syndicaat).

De controle van de conformiteit van de operatiezalen wordt toevertrouwd aan een onafhankelijk controle-organisme gespecialiseerd in dit soort audits: ISS Hygiëne en Expertise.

Dit organisme beperkt zich niet alleen tot het nakijken van de materiële aspecten. De audit heeft betrekking tot de architectuur, de uitrusting, de steriliteit, het personeel en de verantwoordelijkheden. Het zijn dus zowel de operatiezalen als de ondersteunende processen en overkoepelende organisatie die gecertificeerd worden.

Operatiezaal voor laserchirurgie
Photo Ingrid DelaisseSluiten
Wat levert de certificering op aan patiënten van Brussels Eye Doctors?

De erkenning dat de operatiezalen van Brussels Eye Doctors beantwoorden aan de meest strikte normen. Het erkenningscertificaat als Extramurale Operatiezaal, geeft de patiënten een bijkomende garantie inzake veiligheid en betrouwbaarheid.

Onze operatiezalen
    4 beelden - Diaporama
    BRUSSELS EYE DOCTORS, SINT-MICHIELSLAAN 12-16, 1150 BRUSSEL – TEL. + 32 2 741 69 99