|
Centrale sereuze chorioretinopathie
Uw probleem > Oogafwijkingen > Centrale sereuze chorioretinopathie

Centrale sereuze chorioretinopathie

Centrale sereuze chorioretinopathie is een vrij frequente oogaandoening die meestal voorkomt bij jonge mannen met een neiging tot hyperactiviteit en stress.

Wat zijn de symptomen?

Centrale sereuze chorioretinopathie manifesteert zich via een afname van de gezichtsscherpte en de waarneming van misvormde beelden (metamorfopsie).

Wie is erbij betrokken?

De ziekte komt hoofdzakelijk bij mannen voor (90 %), en dan vooral bij jonge, hyperactieve en/of gespannen mannen.

Wat zijn de oorzaken?

De verminderde gezichtsscherpte die inherent is aan centrale sereuze chorioretinopathie wordt veroorzaakt door de ophoping van vocht in de achterpool van het netvlies, waardoor dit loskomt over een afgebakende zone.

De fysiopathologie van de aandoening is nog grotendeels onbekend. Onlangs zijn corticoïden in verband gebracht met de ontwikkeling, de langdurige aanwezigheid en de verergering van centrale sereuze chorioretinopathie.

Wat is de evolutie?

De ziekte evolueert meestal gunstig, met een spontane verdwijning van de opstoot en herstel van de gezichtsscherpte. Recidieven zijn wel mogelijk. Soms evolueert de ziekte naar een chronische vorm, die de gezichtsscherpte nog meer kan aantasten.

Hoe wordt ze gediagnosticeerd?

Een onderzoek van de oogfundus brengt een zwelling van het netvlies ter hoogte van de macula aan het licht. Aan de hand van een fluoresceïneangiografie kunnen we het lekpunt, dat de blaasvormige zwelling veroorzaakt, vaststellen.

Een fluoresceïneangiografie brengt één of meerdere lekpunten aan licht, met verspreiding in de vorm van een ‘stoombundel’ of ‘inktvlek’, soms in combinatie met aantasting van het pigmentaire epitheel.

Op een angiografie met indocyaninegroen stellen we een hyperpermeabiliteit van de choroidea vast.

Hoe kan ze worden voorkomen?

Van geen enkele preventieve maatregel of medische behandeling is de doeltreffendheid bewezen. In bepaalde chronische gevallen kan een argon-laserbehandeling gericht op het lekpunt het lek dichten.

hoe het te behandelen?

    Inleiding

    Behandeling 1

    Behandeling 2

Alles sluiten
BRUSSELS EYE DOCTORS, SINT-MICHIELSLAAN 12-16, 1150 BRUSSEL – TEL. + 32 2 741 69 99