|
Glaucoom
Uw probleem > Oogafwijkingen > Glaucoom

Glaucoom

Glaucoom is een ziekte die wordt veroorzaakt door een verhoogde oogdruk, die de optische zenuwvezels samendrukt en beschadigt. Dit geeft aanleiding tot een geleidelijke afname van het zicht, eerst in de periferie en vervolgens richting het midden.

Deze ziekte is vaak het resultaat van een verstoord evenwicht tussen de aanmaak van oogvocht en de afvoer daarvan. In zeldzame gevallen is de druk in de ogen niet de oorzaak, maar geeft een inadequate bloedcirculatie aanleiding tot het afsterven van de cellen van de optische zenuw en het netvlies. Het resultaat is hetzelfde.

Er bestaan verschillende vormen van glaucoom. De twee belangrijkste zijn openhoekglaucoom – de meest voorkomende vorm – en geslotenhoekglaucoom, een veel zeldzamere vorm.

Wat zijn de symptomen?

Bij openhoekglaucoom vertonen de meeste mensen geen enkel specifiek symptoom of teken. Deze vorm van glaucoom ontwikkelt zich traag en soms jarenlang zonder merkbaar gezichtsverlies. Uiteindelijk ontstaan wel blinde vlekken in het perifere gezichtsveld.

De symptomen van geslotenhoekglaucoom zijn acuut. We denken onder andere aan: hoofdpijn, pijn aan de ogen, misselijkheid, braken, kringen rond lichtbronnen ‘s nachts, heel onscherp zien.

Wie is erbij betrokken?

Glaucoom kan om het even wie treffen. Maar bepaalde groepen lopen meer risico dan andere:

Personen ouder dan 45
Personen met een voorgeschiedenis van glaucoom in hun familie
Personen met een verhoogde oogdruk
Personen van Afrikaanse afkomst
Personen die lijden aan diabetes, bijziendheid, of personen die steroïden of cortisone hebben gebruikt
Personen die een oogletsel hebben gehad

Wat zijn de oorzaken?

Glaucoom ontstaat als gevolg van bepaalde oogaandoeningen die (in de meeste gevallen) een stijging van de oogdruk veroorzaken. Het oogvocht wordt onvoldoende afgevoerd waardoor de oogdruk stijgt en de oogzenuw beschadigd wordt. Ook bepaalde aandoeningen kunnen bijdragen aan de verhoogde oogdruk.

Bij openhoekglaucoom evolueert de toestand traag, bij geslotenhoekglaucoom stijgt de oogdruk heel plots. De oorzaak van dit verschijnsel is de te krappe ruimte tussen de iris en het hoornvlies, waardoor het afvoersysteem plots wordt afgesloten. Bij deze vorm van glaucoom stijgt de oogdruk op enkele uren tot zeer hoge niveaus: de optische zenuw kan op 2 tot 3 dagen beschadigd geraken. Dit veroorzaakt blindheid.

Er bestaan ook secundaire vormen van glaucoom, die het gevolg kunnen zijn van een oogtrauma, een ontstekingsziekte van het oog of het gebruik van bepaalde geneesmiddelen zoals steroïden.

Wat is de evolutie?

Als openhoekglaucoom niet wordt gediagnosticeerd en behandeld, geeft het aanleiding tot geleidelijk verlies van het gezichtsvermogen. De blinde vlekken in het gezichtsveld zijn blijvend en onomkeerbaar. Zonder behandeling kan deze ziekte tot blindheid leiden.

Als geslotenhoekglaucoom niet wordt gediagnosticeerd en behandeld, leidt het op 2 tot 3 dagen tot blindheid.

Hoe wordt ze gediagnosticeerd?

Het conventionele onderzoek naar glaucoom bestaat uit 5 testen:

Tonometrie

De tonometer is een instrument dat dient om de oogdruk te meten. Als de applanatietonometer wordt gebruikt, moet het oog op voorhand worden verdoofd d.m.v. druppels, of met een tonometer die een zuchtje lucht op het hoornvlies projecteert. Er is dus geen rechtsreeks contact tussen het oog en de tonometer. Voorafgaandelijk verdoven met druppels is bijgevolg overbodig.

Oftalmoscopie

Een oftalmoscopie wordt gebruikt om de binnenkant van het oog te onderzoeken. De oogarts onderzoekt de oogzenuw doorheen de pupil. Op basis van de vorm en kleur van de oogzenuw kan worden nagegaan of er al dan niet en in welke mate typerende glaucoomletsels aanwezig zijn.

Een nog completer onderzoek kan door de oftalmoscopie te herhalen na pupilverwijding.

Als de oogdruk niet normaal is of de oogzenuw er vreemd uitziet, zullen andere meer specifieke onderzoeken worden uitgevoerd.

Gezichtsveldonderzoek

Tijdens een computergestuurd gezichtsveldonderzoek moet de patiënt een centraal punt op een scherm fixeren. Telkens de patiënt een lichtprikkel ziet, moet hij op een knop duwen. Na afloop van het onderzoek wordt een afdruk van het gezichtsveld gemaakt. Dit onderzoek brengt de volledige visuele functie in de kaart met inbegrip van het perifere zicht.

Het is typerend voor patiënten die aan glaucoom lijden dat het perifere zicht als eerste verloren gaat. Dit functieverlies wordt gekenmerkt door een vernauwing van het gezichtsveld buiten het centrale gezichtsveld.

Gonioscopie

Een gonioscopie is een onderzoek waarbij een contactlens op het oog van de patiënt wordt geplaatst. Het is niet echt aangenaam maar duurt slechts 2 minuten. Aan de hand van dit onderzoek kan worden nagegaan of de hoek gevormd door de iris en het hoornvlies open of gesloten is. Zo kan worden bepaald of er sprake is van gesloten- of openhoekglaucoom.

Optische coherentietomografie (OCT)

Dit is een recente onderzoeksmethode waarmee doorsnedes van het netvlies of de oogzenuw kunnen worden gemaakt. De nauwkeurigheidsgraad is veel hoger dan bij een echografie. Met de techniek van optische coherentie-tomografie worden beelden gemaakt aan de hand van verschillende lichtstralen. Het toestel kan de omtrek van de oogzenuw (optic cup) in kaart brengen, alsook de dikte van de zenuwvezellaag van het netvlies meten. Het maakt een betere opvolging van het verlies van oogzenuw-vezels mogelijk.

Uit recent onderzoek is gebleken dat de dikte van het hoornvlies een belangrijke factor is bij de correcte bepaling van de oogdruk. De dikte van het hoornvlies kan voor een vertekening van de reële oogdruk zorgen. De reële oogdruk kan onderschat worden bij mensen met een dun hoornvlies en overschat worden bij mensen bij een dik hoornvlies. Een dik hoornvlies is dus een beschermende factor voor de oogzenuw.

Hoe kan ze worden voorkomen?

Vanaf 45 jaar is het aanbevolen om een onderzoek door een oogarts te laten uitvoeren, met onder meer een meting van de oogdruk telkens uw brilglazen moeten worden vervangen.

Als u denkt dat u een risicopersoon bent, is het ten zeerste aanbevolen om om de twee jaar beide ogen volledig te laten onderzoeken, inclusief pupilverwijding. Dat is belangrijk omdat een vroege opsporing, het stellen van een diagnose en een behandeling de enige manier zijn om de achteruitgang van het gezichtsvermogen en blindheid te voorkomen.

hoe het te behandelen?

    Inleiding

    Oogdruppels

    Trabeculoplastiek met Argon-laser

    Iridotomie met YAG-laser

    Trabeculectomie met laser

Alles sluiten
BRUSSELS EYE DOCTORS, SINT-MICHIELSLAAN 12-16, 1150 BRUSSEL – TEL. + 32 2 741 69 99