Vacatures

Cataract of staar

Wat is cataract?

Cataract of staar is een vertroebeling van de eigen ooglens. Normaal gezien zorgt de ooglens ervoor dat een scherp beeld op het netvlies achterin het oog wordt geprojecteerd. Zo krijg je dus een scherp zicht. Bij cataract of staar vertroebelt die lens waardoor het zicht wazig wordt. Cataract is in de meeste gevallen leeftijdsgebonden en komt het vaakst voor bij zestigplussers, maar kan ook vroeger optreden. Hoe snel cataract evolueert, hangt af van persoon tot persoon. Indien je het als storend ervaart, is een cataractoperatie aan de orde.

Symptomen van cataract
  • Wazig zicht
  • Dubbelzicht
  • Veranderend zicht na leeftijd van 60 jaar (bv. terug kunnen lezen zonder bril)
Een tekening van een heldere ooglens
Een tekening van een vertroebelde ooglens

Behandeling van cataract

De enige blijvende oplossing voor cataract is een operatie waarbij de natuurlijke troebele ooglens wordt vervangen door een heldere kunstlens. We kunnen deze ingreep uitvoeren onder druppelverdoving. Er bestaan verschillende technieken om de troebele ooglens te verwijderen.

Een cataractingreep met lensvervanging is de meest uitgevoerde ingreep in Europa. De hele procedure neemt minder dan een kwartier tijd in beslag. Wij maken hiervoor gebruik van de nieuwste en meest geavanceerde apparatuur om een optimaal resultaat te waarborgen. De incisies zijn zo klein (<3mm) dat hechtingen zelfs niet nodig zijn.

Phaco-emulsificatie

Via een kleine insnede wordt een hol buisje ingebracht dat met hoge snelheid trilt. Hierdoor wordt de door cataract aangetaste ooglens in kleine stukjes gebroken en deze worden vervolgens door het buisje weggezogen. Het achterste deel van het kapsel blijft intact.

Inbrengen van implantlens
Via dezelfde insnede wordt vervolgens een geplooide implantlens ingebracht en geplaatst in de lege lenskapselzak.
Nieuwe, heldere lens

Als de nieuwe, heldere kunstlens op zijn plaats zit, wordt het buisje weggehaald. Doordat de insnede zo klein is, zijn hechtingen niet nodig.

Vooronderzoek en de gepaste implantlenzen voor jou

Een goed, uitgebreid vooronderzoek is belangrijk om de juiste behandeling en keuze voor de implantlenzen te maken. Dit vooronderzoek duurt ruim twee uur en we raden aan je te laten begeleiden, omdat we pupil verwijdende druppels zullen toedienen.

Op basis van de resultaten uit het vooronderzoek en je eigen verwachtingen en levensomstandigheden, bepaal je samen met je oogarts de meest geschikte implantlenzen. Onze artsen kunnen alle mogelijke lenzen plaatsen.

  • Standaard, monofocale implantlens:

Een monofocale implantlens corrigeert het grootste deel van uw vertezicht. Na de operatie kunnen de meeste patiënten functioneren zonder vertebril. Voor afstanden dichter dan 1,5m (lezen, handwerk, koken, eten, prijzen in de winkel, gsm, dashboard in de auto,…) heb je nog een bril nodig.
Met monofocale lenzen kunnen we ook de techniek van ‘monovisie’ toepassen. Hierbij wordt één oog ingesteld om ver te kijken en één oog om dichtbij te kijken.

  • Multifocale implantlens:

Deze lenzen zijn ontworpen om een helder zicht te bieden op meerdere afstanden. Ze verminderen of elimineren na de ingreep de behoefte aan extra brillen voor lezen of andere activiteiten op verschillende afstanden, en dit voor de rest van je leven. Deze lenzen vragen bij sommige patiënten wel even aanpassingstijd, omdat de hersenen moeten wennen aan de nieuwe situatie van de ogen. Ook heb je voldoende licht nodig om goed te kunnen zien met deze lenzen.

  • Torische implantlens:

Onregelmatigheden in je hoornvlies (cilinderafwijking, sfericiteit,…), kunnen gecompenseerd worden met een torische implantlens. Zowel monofocale als multifocale lenzen zijn in deze gepersonaliseerde vorm verkrijgbaar.

Hoeveel kost een cataractbehandeling?

Tijdens het vooronderzoek geven we je inzicht in de kosten voor jouw specifieke behandeling. De prijs voor een cataractingreep wordt bepaald door de keuze van de lens. Deze behandeling valt voor een deel onder de ziekteverzekering.

Tijdens de consultatie geven we je alle nodige informatie over een cataractingreep, hoe je je dient voor te bereiden op de ingreep en wat de vereiste nabehandeling is.